De Gouden Vleermuis

Eén van de onderdelen van het Boekenfestival dat tijdens de Thrillerweek wordt gehouden is de uitreiking van de Gouden Vleermuis die sinds 2013 wordt toegekend aan een belangrijke binnenlandse of buitenlandse auteur.

De afgelopen jaren is de Gouden Vleermuis uitgereikt aan:

2013 : Charles den Tex, Nederlands auteur
2014 : Tomas Ross, Nederlands auteur
2015 : René Appel, Nederlands auteur
2016 : Hákan Nesser, Zweeds auteur
2017 : Sara Löwestam, Zweeds auteur
2018 : Theo en Marianne Hoogstraaten, Nederlands auteurs echtpaar.

Ook in 2019 heeft het bestuur een Gouden Vleermuis uitreiking op het programma staan. Dit jaar wordt dit de MAX Gouden Vleermuis, genoemd naar hoofdsponsor Omroep MAX.

Nieuw dit jaar is een aan de Gouden Vleermuis verbonden geldprijs. De winnaar van de MAX Gouden Vleermuis 2019 zal, naast de fraaie trofee, tevens een bedrag van € 5.000,-- ontvangen!

Auteurs konden voorgedragen worden voor nominatie tot uiterlijk 31 augustus a.s. Bekijk de lijst op  Longlist MAX Gouden Vleermuis 2019 .

Samenstelling jury MAX Gouden Vleermuis

- Cees van Rhienen (voorzitter)
Boekenrecensent bij ThrillZone en begeleider voor de ThrillZone leesclub. Thriller- en literatuurexpert bij lees.bol.com.

- Heleen Janse
Consulent Plein Lezen en stafmedewerker Communicatie bij de Bibliotheek Zoetermeer.

- Coenraad de Kat
Boekenrecensent.

- Bé Emmens
Secretariële ondersteuner namens het Nederlands Thrillerfestival.

Zie voor nadere informatie het reglement.

Reglement MAX Gouden Vleermuis 2019