Beste thrillerprijs

De MAX Zilveren Vleermuis 2024

Naast de MAX Gouden Vleermuis, de MAX Bronzen Vleermuis en inmiddels ook de MAX Junior Vleermuis reikt de jury sinds 2021 ook een prijs uit voor de beste thriller: de MAX Zilveren Vleermuis. 

De MAX Zilveren Vleermuis 2021 werd gewonnen door de beste thriller van 2021: “Minnaar” van Ilse Ruijters. 
Winnaar van de MAX Zilveren Vleermuis 2022 en daarmee beste thriller van het jaar 2022 werd: “Vuurduivel” van Nathalie Pagie. En vorig jaar was de MAX Zilveren Vleermuis 2023 voor de thriller "De 20" van Sam Holland. 

Thrillers voor de editie 2024 kunnen tot en met 31 juli 2024 door uitgeverijen en/of auteurs worden aangemeld via: jury@nederlandsthrillerfestival.nl .

De winnaar van de MAX Zilveren Vleermuis 2024 zal bekend worden gemaakt tijdens het Boekenfestival dat gehouden wordt op zondag 3 november 2024 in het Zoetermeerse Stadstheater.  

De jury voor de MAX Zilveren Vleermuis 2024 bestaat uit :  

Klik hier voor het reglement