Beste thrillerprijs

De MAX Zilveren Vleermuis 2023

Naast de MAX Gouden en de MAX Bronzen Vleermuis reikt de jury met ingang van 2021 ook een prijs uit voor de beste thriller: de MAX Zilveren Vleermuis. 

De MAX Zilveren Vleermuis 2021 werd gewonnen door de beste thriller van 2021: “Minnaar” van Ilse Ruijters. 
Winnaar van de MAX Zilveren Vleermuis 2022 en daarmee beste thriller van het jaar 2022 werd: “Vuurduivel” van Nathalie Pagie. 

Thrillers voor de editie 2023 kunnen tot en met 31 augustus 2023 door uitgeverijen en/of auteurs worden aangemeld via jury@nederlandsthrillerfestival.nl

De winnaar van de MAX Zilveren Vleermuis 2023 zal bekend worden gemaakt tijdens het Boekenfestival van zondag 22 oktober 2023. 

De jury voor de MAX Zilveren Vleermuis 2023 bestaat uit: 
*Joke Gijse
*Sabrina Verschaeve
*Marcel van Delft
*Anneke van Ieperen
*Wendy Struyf 
*Moon Kager
*Joop Hazenbroek
*Joke Zwier
*John Krol
*Jantine Jansen 
*Wemmie Wolf
*Filip Cappaert
*Ann Busqaert 
*Felicia Trenning
*Lieke van der Heijden
*Heleen van der Velde (jurycoördinator) 
*Eric Diepvens (jurycoördinator) 
*Cees van Rhienen (juryvoorzitter) 

Zie voor nadere informatie over deelname het reglement